Author Archives: Terre de Paix

Anbelisman sant Sunday Care

Pou anbelisman nou sant, bann mis Mirabelles Grand-Baie, ansam lame dan lame inn ede pou donn enn meyer look e enn meyer latmosfer pou bann zanfan Sunday Care.
Nou’nn amenn sakenn bann zoli zoli lide pou reamenazman. Bann mis inn ousi fer bann dekorasion pou anim lasal e donn inpe kouler bann pies, dan bi ki nou sant vinn pli akeyan pou nou bann zanfan e sakenn parmi nou.

Cedgbop