Bann laktivite alokazion Fet Lindepandans

Nou inn fini rant dan mwa Mars, e bann festivite 50 an lindepandans pe komanse partou.
Dan gardri Kids r kids osi, nou inn komans bann aktivite lie avek sa tem la.
Mis Corrina inn desinn enn Map Moris deor dan lakour pou ki bann zanfan al poz lego otour.
Li anmemtan enn legzersis kot bann zanfan aparann bann kouler, swiv lor lalign e kan fini re ramas tou lego met dan seo.
Bann zanfan inn bien apresie sa ti moman la, e erezman ti ena zoli soley sa zour la.
Athena, ki nouvel, inn fek rant dan gardri, okomansman ti inpe ezite me apre li osi inn partisip ansam ek so bann kamarad.
Ala bann foto pou zot apresie.

Presentation1 krk 1

Presentation2krk 2Presentation3krk3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code