Bann zanfan Pre school Sant devey La Valette – Bambou inn repran lekol dan lazwa

Bann nouvo zanfan (nou finn akeir 4 zanfan) inn bien partisip dan bann diferan aktivite. Savedir ki adaptation finn pas tre bien.
Bienveni a sa 4 paran / zanfan la.
Mis Jeannine St Cyr Lagaite
Teacher Pre school unit.