Beach trip maternel Albion

Bann zanfan group anemonn avek group koki finn al fer aktivite lamer Albion. Dan koumansman, zot finn mars lor laplaz pou ramas seki zot finn trouve ek apre Mis finn fer konversasion pou ed zot diferansie bann kitsoz ki apartenir a lamer ek seki pa sipoze la. Inn osi koz linportans itiliz poubel pou pa polie nou laplaz. Mis finn osi profite pou explik zanfan proze rafinnri ki sipoze ena dan Albion. Zanfan finn pran konsians linportans protez nou lanvironnman.
Pou termine, bann zanfan ti zwe libreman avek bann zouzou laplaz. Zot finn bien apresie sa aktivite la.

beach

 

beach2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code