“Beach Trip” zanfan maternel Albion

2 group zanfan ti al lamer Albion – Group Roz ek Ibiskis akonpanie de Mis Poonye, Mis Corine ek Mis Sandra. Inn fer konversasion lor tem: “Clean and Healthly Planet” e inn koz lor linportans itiliz bann poubel ki ena lor laplaz. Apre, bann zanfan finn ramas bann salte ki ti ena lor laplaz ek finn zet li dan poubel.

Zot finn osi gagn lokazion pou zwe libreman dan disab avek bann zouzou ki Mis ti finn amene. An dernie zot finn apresie pran zot dezene laplaz avan ki zot retourn dan lekol.

Presentation1 lamer 1

Presentation2 lamer 2

Mis Poonye (Maternel Albion)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code