Beach Trip Zanfan Maternel Sant Devey Albion

Mardi 21 mars group Koray depi maternel
Sant Devey Albion finn al lamer akonpanie par Mis Poonye ek Mis Sandra. Bann zanfan inn gagn lokazion defoul zot, fer lekzersis fisik ek konstrir bann sato disab.
Zanfan inn osi ramas koray pou obzerve. Nou finn osi gagn lasans zwenn bann touris lor laplaz ki finn apros bann zanfan ek inn partaz impe lor zot pei.

Presentation1 LAPLAZ 1

Zanfan inn bien kontan ek zot finn sante ansam avek bann touris. Ti enn zoli paratz.

Presentation2 LAPLAZ 2

Presentation3 LAPLAZ
Lartik ek Foto : Sandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code