BEACH TRIP ZANFAN Sant devey ALBION

2 group zanfan ti al lamer Albion – Group Roz ek Ibiskis akonpanie par Mis Poonye, Corine ek Sandra.
Inn fer konversasion lor tem: “Clean and Healthly Planet” e inn koz lor linportans itiliz bann poubel ki ena lor laplaz. Apre bann zanfan finn ramas bann salte ki ti ena lor laplaz ek finn zet zot dan poubel.

Zot finn osi gagn lokazion pou zwe libreman dan disab avek bann zouzou ki Mis ti finn amene. Kan inn fini fer bann aktivite zot finn apresie pran zot dezene laplaz avan ki zot retourn lekol.

Poonye (PSU Albion)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code