Blog Linpak boutey plastik Flacq

Zordizour atraver teknolozi nou pe kapav trouv ki linpak boutey plastik ena lor lanvironnman ki li dan
lamer ou later, mem dan ler.


Sa bann boutey la kan zot al dan lamer zot akimile anba kot zot detrir dan abita akwatik.
Li pran 1000 banane pou dekonpoze ek anmemtan li larg bann prodwi toxik.


Atraver resiklaz ek konpagn sansibilizasion kapav montre bann dimounn kouma nou kapav koup boutey
plant bann fler, fer bann dekorasion. Sa pou redwir move lipak lor lanvironnman.


Si nou koumans pran kont zordi, nou kapav ena enn meyer lavenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code