Bolom nwel ti desann lor nou baz

Le 19 desam 2016 – gran fami CED La Valette – Terre de Paix – nou tou ansam – (Nurseri – Maternel – Primer)-nou ti selebre fet nwel larkansiel – dan enn gran lazwa.

Ti finn ena boku preparasion de mwa avan ek zanfan/ benefisier / Mis / profeser lamizik – tou ti met lame ansam pou ki sa fet la pas bien.
Nou finn apresie partisipasion bann benefisier pou zot ed pou dekor 7 sapin natirel ki ena dan nou lakour ek ti servi bann zafer resiklab pou fer sa.
Bann benefisier ti osi partisip dan enn dans ansam ek zot zanfan – “ Mama Pingwin”.
Nou finn osi apresie bann staff International Financial Services –(IFS) – ki ti amenn zouzou , gato ek zis pou bann zanfan/benefisier CED La Valette.

Fet nwel

 

Enn gran MERSI zot tou.

Isabelle / Christiane

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code