BOUZE AR LIV

Proze bouze ar liv ti finn koumanse par nou benevol Nicole, depi avril 2017. Inn fini gagn 1 an. Nou ti koumanse avek enn landrwa ek azordi nou fier pou dir ki nou’nn fini koumans deziem plas.
Bouze ar liv so nom mem fini dir nou ki nou bouze avek liv, nou amen bann liv a bann zanfan. Nou fer bann zanfan kontan liv. Nou ti koumanse Poste La Fayette ek aster no’unn ariv Post de Flacq. Apre nou pou ale ankor pli lwin. Nou ena konpagni Total ek Fondasion Antoine Tsia Lip Ken ki’nn krwar dan nou ek azordi nou’nn gagn zot sponsorship.


Pou proze bouze ar liv ena bann aktivite ki nou fer. Le matin kouma nou ariv sirplas nou fer enn regroupman avek bann zanfan, lerla zot lib pou swazir zot liv seki zot anvi guete e apre nou fer enn lektir enn liv ki nou fini deside avan. Biensir li bizin an 2 lang ek pou termine avek nou laktivite nou fer enn ti travay por rapor a nou liv.

Sa li depan, li kapav enn montaz, kolaz, lapintir ou mem free drawing. Nou osi fer bann zwe lontan. Se enn plezir pou retrouv bann zanfan. Nou dir tou bann animatris mersi e bon kouraz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code