Camp vakans pou bann zenn rezidans youth 4

Tou finn bien pase pou sa 3 zour ki bann zenn rezidans Youth 4 ki ti al camp vakans zardin devey. Ti enn moman vreman agreab pou bann zenn kot ti ena divers aktivite kouma bann zwe lontan, bann partaz, kreativite. Seki zot inn kontan plis se zot zourne lapes kot finn gagn bokou pwason. Tou bann zenn ti bien kontan e zot finn donn zot bann responsab pwason pou frir otour enn bon ver zis glase. An-mem-tan, bann zenn finn santi zot bien valorize e motive pou fer sa kalite aktivite ek lexzersis-la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code