Ced les mirabelles flacq Tematik kiltir

Dan gardri Mirabelles Flacq nou pe travay lor tematik kiltir. Sa enn nouvo tematik ki nou’nn azoute dan nou yearly plan sa lane la akoz nou grand tematik li lor ‘indigenous language’.

Pou sa lokasion la nou pe montre zanfan diferan kiltir ki ena dan Moris atraver bann desin, bann linz traditionel e bann manze spesifik.
Nou cook mis Rebecca inn desid pou fer 4 diferan meni pou nou bann zanfan

  1. Farata, rougay soya, toufe banann e gro pwa
  2. Mine frir saute legim e poul
  3. Briyani poul, satini pomdamour e enn salad
  4. Bouyon bred mourom, pomdeter frir, rougay somon, salad
    Bann mis inn apran bann diferan langaz e zot pe koz avek bann zanfan, bann zanfan pe bien kontan. Ena bann nouvo aktivite.
    Ena osi bann nouvo sante ki bann mis pe sante an diferan lang.
    Enn zoli dekouvetr pou bann zanfan e mis osi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code