CED Maternel Albion

Nou dernie zour lekol avan vakans ti ipe exepsionel sa trimes la. Nou profeser lamizik Elvis Heroseau akonpanie de trwa zanfan ek enn stazier depi Atelier du Savoir finn fer nou loner fer enn ti ‘show’ pou bann zanfan. Zot finn interpret plizir morso akot bann zanfan finn bien danse.

1

2
Apre ler dezene tou zanfan finn regroupe ansam pou manz enn bon ti minn frir.

3
Avan zot al lakaz, zot finn rekiper zot dosie ki zot finn travay pandan enn trimes ek osi zot bann plant ki zot finn plante ek arose par zot mem. Zanfan finn bien kontan.

Presentation1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code