Check-up ledan CED La Valette

Le 19 Mars, CED la valette ti ena gran plezir akeir mamb Lions Club d’Ebene ki ti vinn fer enn kozri lor dental care. Dr Natasha inn dir ki zanfan bizin ena 20 ledan. Bann zanfan kone ki bonbon, sokola, gato dou ek gazez pa bon pou ledan, sirtou kan pran tro boku. Bann zanfan finn osi dir ki bizin bros ledan 2 fwa par zour.

foto3Bizin fer ressortir ki apre dezene, bann zanfan dan nou Nur/Psu CED la valette, bros ledan, toulezur. Sa aktivite la form parti dan nou daily routine.

Ti osi ena enn prezantasion enn ti film ki finn montre kouma mikrob atak nou ledan. Ti osi montre kouma servi difil danter. Ek kan fer sport, bizin protez ledan ek enn « protez ». Dantis inn dir ki bizin fer « ron » ek nou bros ledan, kan brose, ek non pa nek bros dan sans horizontal. Inn osi dir bann zanfan ki bizin al fer chek up kot dantis 2 fwa par an.
Answit enn lot dantis ti vini ek inn prosed a check up. Resilta check up: 12 zanfan pou bizin al kot dantis ek 5 ladan ena irzans. Bann lekip social pou fer swivi ek gete ki vremem bann paran pe amenn zanfan kot dantis.

Presentation1

Bravo ek mersi boku a Lions club d’Ebene.

Christiane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code