Crafts with plastic bottles in form of animals

Kouma nou pe travay lor tematik friendship, nou pe fer kolaz, koloyaz, lapintir, montaz. Alor nou’nn deside pou fer enn inovasion avek boutey plastik, an form zanimo, pou ki nou kapav plante ladan pou met dan nou zoli ti zardin devey ki trouv Albion. Ti ena enn bon partisipasion parmi bann staff. Ena mis inn amenn plant, boutey, ena inn amenn plim poul, bouton pou fer lizie, ena inn rod dan internet ki form kapav koup sa bann boutey la. Nou tou inn met lame dan lapat ek nou’nn resi donn form bann boutey la. Enn inn vinn kanar ek lot la inn vinn enn ti koson. Seki nou pe rod montre nou bann zanfan seki ant bann zanimo osi ena lamitie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code