Dekouver Zardin Devey

Koma sak trimes, zanfan outreach depi Camp-levieux, Barkly, Bambous ek Albion inn fer enn zoli sorti – anou al dekouver zardin Devey ki trouv dan Albion. Bann zanfan pa ti pe tro kone ki ete sa zardin la. Zot ti pe panse enn zardin kot nou zis mars marse.

Presentation2

 zot gran sipriz zot dir top, inn vizit enn zardin kot nou kapav marse, kas fri lor pie manze, santi diferan pie zepis ki pouse dan zardin. Kapav tous bann diferan fey, zwe lamisik.

3

 

Zot dir kapav bat ravann dan sa zardin la, zwe kouk kasiet dan labyrint, kot zot bizin osi retrouv zot sime. Zwe bann zwe ki zot pa ti kone, koma sapsiway, soulie talon.

Presentation4

 

Bann zanfan inn bien kontan kan inn ofer zot enn liv lor zardin Devey.

Presentation1

Zot in retrouv sak kwin ki zot inn vizite. Li ti enn zoli lazourne ek enn zoli dekouvert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code