Dernie sorti pedagozik Mirabelles Flacq

Vandredi 29 Novam 2019 ti nou dernie sorti paran zanfan pou sa lane la. Nou ti al vizit elikopter ek al la mer. Laplipar bann paran ti prezan.

Ver 9er, bis inn demare pou al ver nou premie destinasion a Le Chaland pou vizit elikopter. Nou inn bisin atann inpe pou kapav gagn akse andan. Kan nou’nn rant laba, nou inn gagn enn bon explikasion avek bann personel labas. Anmemtan, nou’nn resi get bann avion ek elikopter dekole ek aterir osi.

Bann paran, san bliye bann zanfan, zot inn bien kontan. Ena ti pe fer bay-bay bann avion ki ti pe monte dan ler. Inn mem dir ‘Taler vini’. Li pa pe amenn mwa”.

Apre nou al fer vizit bann ti avion. Laba osi nou’nn gagn bann explikasion. Bann paran inn tir bokou foto ek inn fer selfi osi. Zot inn mem rant dan elikopter pou tir foto.

Kan nou’nn rant lamer zot tou inn al dezene ek nou’inn donn zot randevou pou zwenn enn sel plas apre 1erd tan pou fer bann aktivite ki ti prepare pou bann paran ek zanfan.

Pou zanfan ti ena enn-de-trwa soley, tap boul ek bouling. Pou bann paran ti ena enn gran siklonn pe vini, ris lakord ek enn-de-trwa soley. Bann paran inn bien partisipe me bann papa ti inpe timid. Bann mama inn bien partisipe ek inn bien amize osi.
Letan inn pas bien vit e ler inn arive pou rant dan bis. Ler retoune tou bann paran ek zanfan inn dormi dan bis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code