Enn premie sorti pou lane 2018 dan ADS a RAJIV GANDHI SCIENCE CENTRE

Le 29 zanvie 2018, Atelie di savwar inn gagn lokazion fer enn premie vizit EDIKATIF e PEDAGOZIK, kot 12 zanfan ADS ti partisipe.

Ti ena osi enn stazier ki pe fer so proze dan Atelie di savwar prezan. Alexsandra finn fer bann zoli dekouvert ansam avek bann zanfan. Par rapor a nou tematik lane “Clean and Healthy planet”, nou finn fer enn tour kot ena bokou bann tem konsernan lespas, later, tou seki pase dan lanatir ek otour nou. Bann zanfan inn bien partisipe. Ti ena bon lekout, bien disiplinn. Bann nouvo zanfan ki finn zwenn ADS depi lane 2018, ki ti dan sa vizit la. Zanfan inn osi poz bann kestion ek fer bann aktivite ansam. Lekip ti top.Vizit la ti divize an 3 parti .

Presentation1 RAJIV 1

1.Ti ena teori kot ti ena bokou kiksoz vizuel , bann ti fim bien interesan lor lamer, later, ek lespas.

2.Deziem parti kot ti ena plis bann kisoz pou touse ek fer devlop bann sans .

3.Ek trwaziem parti ti plis aktif dan sans kot tie na spor e sians, la kot zot inn bien explor zot konesans e fizikman kot zanfan inn bien zwe. Tou zanfan ti bien apresie sa sorti la .

Presentation2 RAJIV 2

Presentation3 rajiv 3

ADS

Rebecca Perianen

DAT:02.02.18

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code