Enn sorti emouvan pou bann zenn rezidans Youth 3

Avek enn bon lorganizasion ek planifikasion dan nou bann renion ant ankadran, finn deside pou amenn bann zenn profit inpe dan mall Trianon. Finn ena osi enn prepasion avek bann zenn pou ki lasware pas bien. Bann zenn pou aport bann bon souvenir avek zot kamarad e osi bann ankadran, zot finn al get enn zoli ti fim cinema Trianon. Ena ki ti zot premie fwa pou al sinema ki ti pe santi sa adrenalinn-la dan zot e ti bien eksite sa zour-la. Finn ena bon lankadreman pou ki tou zenn res dan kad e pa fer bann zafer anormal. Apre enn bon seans cinema, zot finn al dine Panarotti Pizza e sa finn amenn enn gran lazwa dan zot tou zot leker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code