Enn ti montaz bato avek papie Flacq

Avek bokou plezir nou’nn fer enn ti bato avek fey papie avek zanfan
dan gardri. Zot ti bien emerveye kan zot inn trouve ki nou’nn fer sa ti
bato la. Kan inn donn zot sa ti bato la pou zwe, tou zanfan ti dan enn
gran lazwa parski zordi zour ena bann zenn paran kot zot mem zot pa
kone kouma fer sa montaz bato an-papie-la.

Bann zanfan inn develop zot lespri e zot lekor. Zot ledwa ti res an-
mouvman e zot ti pe riye-koze avek bokou lazwa. Sa inn fer nou bann
mis bien kontan parski sa fer nou rapel nou lanfans kan pa ti ena seki
an-plastik eti bizin fabrik seki an-papie. Zanfan inn bien kontan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code