Enn ti Visit kot bann paran zanfan preskoler

Apre dekonfinnman , nou ti kontan pou rant lekol. Sak mis ti konsian ki ti ena enn gro travay pou fer pou bann zanfan.
Tou mis maternel (Albion) inn pran letan pou plann bann aktivite pou bann zanfan. Li ti enn fun ek sa inn kre enn vre lespri dekip ant koleg.
Apre sa nou finn al vizit bann zanfan maternel Albion dan diferan landrwa. Malgre bann ti difilkite ki nou inn gagne lor sime, tou bann miss inn resi al devan laport bann zanfan, pou donn zot de-trwa aktivite ek enn ti fler pou fet mama. Me nou pa’nn bliye nou bann prekosion lizienn ki ti bizin pran akoz covid-19.
Tou bann paran/zanfan ti bien apresie pou retrouv nou apre enn bon bout letan. Ti enn lazwa pou nou mem, ek enn zoli lexperyans!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code