Enn zourne sorti Zardin Devey Ek Laplaz Albion

Bann zanfan ti pe atann sa sorti la avek inpasians. Li ti enn bienfe, sirtou pou nou bann zanfan Kids r Kids, pou gagn gran lespas pou zot kapav zwe e exprim zot.
Dan zardin, zot inn kontan pou fer letour zardin, zot bann plas prefere ti labirint ek golf. Li ti premie fwa nou fer aktivite spesial golf.
Zot inn osi kontan lapes, zot kwin ki touletan zot bizin pas enn moman asak fwa ki nou al zardin.
Ena zanfan pa ti pe rod retourne tou, telman zot kontan sa lespas natirel, gran, ek pezib dan zardin la.
Nou finn al osi lamer Albion, kot zot inn profit bien pou zwe dan disab. Ti ena zoli soley e bann zanfan inn bien naze.
Nou les zot apresie bann ti foto.

JDEONE

JDETHREE

JDE6

JDE7

BEACHSIX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code