Enn Zourne Zardin Devey ek Laplaz Albion

Ti enn zour Merkredi, nou finn al fer enn ti vizit abitiel dan nou Zardin Devey kot tou zanfan finn bien kontan pou retrouv Mis Queency ki travay laba.
Zot ankor rapel zardin la e bann dimounn ki travay laba.
Nou finn fer nou ti letour, e sa zour la nou finn gagn lasans parski ti ena mirt ki ti’nn pare pou kase e bann zanfan inn gagn lokazion manze. Ena finn manz sa fri la pou premie fwa.
Apre sa ti balad la, nou finn fer laktivite aranz servolan kot bann zanfan inn partisipe ansam ek bann mis e nou finn servi lespas golf pou nou zwe nou servolan.
Ti ena enn zoli soley ki pe akonpagn nou, e nou pa finn tro gagn labriz pou anvol nou servolan me nou finn gard li pou kontign zwe kot nou dan gardri.
Nou finn al kontign nou ti lazourne lor laplaz Albion kot laba, bann zanfan inn zwe dan disab, finn naze, e finn fer promnad lor laplaz. Zot tou ti bien kontan.
Nou les zot apresie bann foto.

dig

dav

 

dig

dav

sdr

dig

dav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code