EVENNMAN SPESIAL DAN CED ALBION

Azordi dan ced Albion, seksion maternel, nou finn selebre trwa levennman:
Laniverser bann zanfan ki finn ne an Septam, depar enn zelev pou la France ek dernie zour enn volonter parmi nou. Tousala, avek enn zoli gato prepare par Lata.

Bann zanfan inn pas enn bon moman ansam ar zot profeser. Nou volonter Anne Christinneki finn pas trwa semenn avek nou e inn amenn bann lide interesan pou bon developman bann zanfan.
Marie Anne

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code