Fabrikasion “Birthday chart”

Kouma nou pe travay lor tematik ‘myself’ ek ki bann zanfan pe aprann bann diferan parti zot lekor,
Mis Sandra avek Mis Lynda inn desid pou fer enn ‘birthday chart’ avek lanprint zot lame. Avek materyel resikle (bwat konserv), zanfan finn fabrik enn gato ek finn dekor li. Apre bann gran finn ekrir zot nom ek alafin nou finn gagn enn zoli gato laniverser.

Biensir travay la pa aret lamem parski sak mwa bann zanfan, avek koudme, zot mis pou vinn plas zot nom lor gato laniverser dapre mwa ki zot finn ne.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code