Fabrikasion enn longvi avek roulo tisiou

Zanfan inn bien kontan kan zot inn konpran
kouma pou servi sa. Zwe la inn develop zot
lintelizans lor vites.

Sa bann invansion la fer nou bann edikatris
bien kontan parski sa fer nou rapel nou
lanfans. Nou pas ti bizin rod lor internet pou
aste, nou ti pe fabrik nou bann zwe par nou-
mem. Sa fer nou bien fier kan nou resi frabrik
enn zwe avek enn obze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code