Fabrikasion glob avek papie zournal.

Les Mirabelles Grand Bay ti fer 1 nouvo aktivite lor clean and healthy planet.
Premie etap bann zanfan inn fer deisktaz avek papie zournal. Bann mis inn montre bann zanfan dan plas zet bann papie zournal la nou kapav swivi li pou fer lot kitsoz.

Deziem etap bann mis ek bann zanfan inn travay arsam.

Nou’nn met lakol papie ek delo avek sa bann zournal ki ti fer desiktaz la, inn les bann zanfan melanze dan 1 kivet ziska li vinn enn boul.

Apre nou’nn les sa sek dan soley pendan 2 – 3 zour. Finalman bann zanfan inn fer lapintir kouler ver ek ble pou li reprezant enn glob.
Bann zanfan inn bien kontan pou fer sa nouvo aktivite resiklaz lor Clean and Healthy planet.