Fabrikasion zwe avek boutey an-ver.

Dan kad tematik ‘year of glass’ bann zanfan akonpagnman primer sant devey Cyril Dalais, inn ramas bann boutey pou fer bann zwe ki pou servi pou zwe dan lakour.
Apre ki bann zanfan finn al ramas bann boutey, zot finn lave, e apre fer bann dekoration avek lapintir, selon zot gou e zot linpiration. Avek bann bwat karton bann zanfan finn tras ek dekoup bann serso ki pou servi koman sib pou anvway lor bann boutey.
Bann zanfan finn bien apresie sa aktivite-la, kot zot finn servi boukou zot ladres, konsantrasion, atann sakenn so tour ek osi dan enn lespri konpetition aksepte bann defet.

Mary Jane
Social Educator/ Integrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code