Fet divali dan mirabelles flacq

Kouma nou tou kone fet divali pe koste. Alor lekip Mirabelles Flacq inn desid pou selebre divali dan gardri le 23 oktob 2019 avek nou bann ti zanfan. Depi enn semenn avan, tou bann mis ti pe travay ansam pou fer kart divali ek ti pe fer bann planning divali.
Kouma nou ti lor tematik divali, nou’nn organiz nou bann mobil ek nou’nn dekor nou gardri avek ban ti lalanp, iliminasion ek dekoration avek sari. Nou ti pe fer lapintir, kolaz, koloryaz, pliyaz, ek rakont zistwar lor divali. Mis Sanjana ti fini aste patat. Ek nou ti fini deside osi ki bann gato nou pou kwi dan gardri ek bann sante pou mete.


Sa zour la, nou tou ti bien okipe dan gardri depi boner mem akoz ti ena bokou gato pou kwi. Letan ki patat ti pe bwi dan tempo ,mis Anushka ti pe prepar laddoo til. Mis Sanjana inn fer jalebi ek mis Rebecca inn fer poudinn greo ek lamous ver. Ala ti zoli pou get sa bann preparasions Divali la avek nou ti lafami dan gardri.
De lot kote, mis Simla ,mis Florise, mis Nathalie, mis Sabrina, miss Harishma ti pe dekor lasal pou ki bann zanfan kapav fer bann danse Divali. Mis Mireline, Mis Florise ek mis Harishma ti pe abiy bann zanfan dan bann linz indou kouma chouridar, lehenga ek kourta.Nou bann zanfan inn bien danse avek lalanp Divali dan zwe lame. Ban mis osi inn akonpagn bann zanfan pou danse.


Zot tou ti bien kontan. Ek tou ti bien pase osi kot mo’nn reviv mo lanfans koumadir dan lekol pe fer Divali. Sa zour la, nou finn aprann nou bann zanfan ki fet Divali, se enn fet lalimier kot nou alim bokou ti lalanp pou ekler partou. E osi se enn fet lapartaz kot nou partaz gato Divali avek zot tou. San oubliye, nou Rangoli avek diferan kouler . Anfin ti extra zoli pou get sa lanbians Divali dan gardri. Ti enn zoli moman partaz avek bann gato Divali dan bann ti korne Divali pou nou bann zanfan amenn zot lakaz .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code