Fet fin dane Sant devey Flacq.

Pou selebrasion fet Nwel ek fet fin-dane 2017, Sant devey Flacq ti regroup bann paran ek zanfan dan gardri Merkredi le 13.12.17 ant 10h e midi. Pou res anlien avek tematik Nasion-zini pou lane 2017 ‘lane internasional touris dirab’ nou ti’nn desid pou fer tem nou fet-fin dane otour lamer. Pou bann preparatif, bann mis ansam inn fer bann mobli, bann ti kreativite. Zot inn osi travay enn ti sketch lor zistwar ‘Pekoy al lapes’
Presentation1 Mira 1Sa zour la, bann zanfan finn gagn lokazion pou exprim zot ek montre zot talan devan bann paran ek bann invite. Malgre zot ti laz, zot inn montre enn bon participasion dan bann diferan aktivite san okenn ezitasion. Ti zoli pou get zot sante dan mikro ek danse osi. Ti osi ena enn bon partisipasion bann paran atraver enn bring and share akot sakenn finn amenn enn ti zafer pou partaze.
Presentation2 mira 2Moman distribision kado, Bolom nwel ki ti vinn dan bato sa lane la. Sa inn fer bann zanfan ek bann paran bien kontan.
Presentation3 mira 3Nou remersie tou bann dimounn ki dan enn fason ou enn lot, finn partisip a realizasion sa fet la. Enn ti remersiman spesial a Fondation Antoine Tsia Lip Ken ek Fondantion Pour L’enfance Terre de Paix pou zot soutien.
Presentation4mira 4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code