Fet fin danne CED Albion 2014

Pou selebre Fet Nwel ek lafin lane 2014, CED le (centre d’éveil et de développement des jeunes enfants et des parents Albion) ti regroup bann paran e zanfan dan sant kominoter Albion le 3 Desam 2014 ant 10er gramatin e midi. Sa zour la ti ena bann zanfan depi gardri, lekol maternel ek program Akonpagnman primer ki ti prezan

Bann zanfan finn gagn lokazion pou exprim zot ek montre zot talan za zour la ek bann paran finn bien kontan.
Bann zanfan inn bien partisip dan bann diferan aktivite tel ki ladans, sante, teat ek mim.

Ti ena enn bon partisipation bann paran atraver enn bring and Share kot sakenn finn amenn enn ti zafer pou manze ek pou bwar. Pandan ki bann aktivite ti pe deroule, nou finn fer bann partaz.

Ti ena osi group Accenture ki finn fer donation larzan e bann lego orizinal depi Danmark a CED. Tou bann zanfan ek paran finn remersi sa lekip la an Danwa ek finn dir ‘Mang tag’ lego

Apre sa finn koup enn buche de noël ki enn paran ti finn ofer an donation ek finn sant sante nwel

Kan tou bann aktivite finn termine, finn ariv sa moman kot tou zanfan ek adilt ti pe atann kot nou tou ti pe exsite ek leker ti pe bat for.

Bolom Nwel finn fer distribition bann kado kot sak zanfan finn rant lakaz avek enn ti kado me osi avek bann zoli ti souvenir dan zot latet.

Mersi tou bann dimounn ki, enn fason ou enn lot, finn partisip a realizasion sa fet la ek pou sourir ki finn ena lor figir sa bann zanfan la.

1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code