Fet lafami 9 Desam 2016

Kouma sak lane, lespas enn zourne bann zanfan e zot fami biolozik e foster family inn zwenn pou selebre fet lafami ansam. Mem si lapli inn vinn deranz program sa zour la, sa pa ti gat sa zoli moman partaz ki ti ena ant bann zanfan e zot fami.
Sak zanfan ti retrouv zot antoure avek bann dimounn ki ti vreman inportan pou zot e ti ena boukou lazwa lor zot figir. Ena zanfan ki’nn gagn lokazion montre ki zot konn danse alor ki bann pli timid ti prefer res trankil avek zot ti fami.

Presentation1 fet lafami 1

Nou tenir a remesie group ‘Axess’ ki sponsoriz sa zourne spesial la sak lane. Osi enn gran mersi a sakenn pou zot kontribision dan enn manier ou dan enn lot pou egey sa lazourne 9 desam la e mem dan lavi toulezour bann zanfan.

Presentation2 fet lafami 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code