FET LAFAMI DAN SANT DEVEY ALBION

Vandredi dan sant devey Albion nou finn selebre fet lafami.Ti ena plizir latelie kouma face painting, zwe lontan, kreativite, artizana ek osi enn expozision lor bann zafer resikle. Nou finn osi fer zwe ar bann paran. Paran finn bien apresie bann diferan aktivite ek osi finn bien partisipe. Fet inn terminn par enn zoli ti spektak ki bann zanfan finn prepare e parmi ti ena zistwar ”Tizan gato kanet” ki finn fer sertin reviv zot lanfans. Sak paran finn al lakaz avek enn zoli fler ki zot zanfan inn prepare pou zot avek roulo papie.

Corine (PSU ALBION)

cedalbion 1

ced 3

ced 4

ced 5

ced 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code