FET LAFAMI dan Sant devey Flacq

Kan fet inn koumanse tou bann paran inn koumans tap lamin, sante. Zot ti bien kontan. Ti ena lazwa lor zot figir pou get zot zanfan partisipe. Ti ena sertin zanfan ki pa ti pe rod partisipe me zot paran inn akompagn zot ansam. Nou’nn gagn enn gran sirpriz depi enn paran ki’nn port li volonter pou sant 2 sante pou nou. Bann paran e zanfan ti’nn bien kontan, zot inn pas enn bon moman.

Le 27 Me, gardri Flacq ti selebre fet lafami. Tou bann zafer ti fini pare. Bann zanfan e mis ti inn bien fer zot repetision. Bann zanfan ti sante, danse ek osi fer bann mim. Bann zanfan, avek led bann mis, ti fer bann zoli kado pou zot paran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code