Fet Lafami dan Zardin Devey Albion

Dimans 6 Septam 2015, Jardin D’Eveil, Terre de Paix, Albion inn gagn loner akeir bann staff Terre de Paix ansam ek zot bann fami.
Dan Terre de Paix, nou fer nou enn devwar pou reser bann lien ant bann staff atraver nou ti proze team building. Parski dan sa lorganizasion la, ena plizir younit e malerezman nou pa zwenn tou nou bann koleg toulezour. Atraver sa proze team building la, sa permet nou zwenn nou bann lezot koleg dan lezot younit e fer plis konesans ek zot.
Bizin dir ki Terre de Paix, li enn gran fami e sa fer dibien zwenn nou tou ansam e reser bann lien.
Ti lazourne inn bien komanse, par akeyir tou bann dimounn prezan par enn ti sante. Seki ti bien ladan, sa fwa la bann staff ti akonpanie de zot mari/fam ek zot zanfan e kouma nou tou kone bann zanfan bien kontan sante.
Apre nou finn fer enn ti vizit Zardin, nou finn divize an kat group, biensir pa tou younit ansam pou nou kapav zwenn ek lezot.
Kan nou ti vizit inn termine, bann zanfan inn al fer lasas o trezor dan nou labirint ansam ek zot paran. Sa finn bien pase, ti enn zoli moman ansam.
Apre sa, tou bann zanfan finn al dan kwin Zwe Tradisionel e lerla Queency responsab zardin, finn organiz zwe avek bann paran ki ti prezan. Sa ti enn extra zoli lexperyans, sa kalite bann paran inn galoupe dan zardin, mo trouve kouma zot pe reviv zot lafans.
Tousala zis pou dir ki, sa lazourne la ti enn sikse e nou tenir a remersie sa lekip ki’nn met sa proze la en mars.
Osi enn gran mersi a la direksion ki’nn less sa dan nou lame pou organiz bann zoli zafer koumsa.

Presentation1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code