Fet Lalimier – Divali dan Kids r Kids

Nou touletan fer enn devwar pou selebre tou bann fet nasional ki ena dan Moris.
Fet lalimier enn de bann fet ki bann zanfan bien kontan, parski ena bann ti lalimier ki pe alime teign e sa fer zot rapel osi ki ena enn lot fet alime teign ki pe koste.
Sa fet la osi enn fet kot nou montre bann zanfan linportans partaze, e partaz bann bon ti gato ki zot bann paran finn kontribie.
Nou finn pas enn bien zoli moman. Pou sa zour spesial la bann zanfan ti abiye dan tem pou nou selebre ansam sa zoli fet la.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code