Fet Lamizik Kids R Kids lane 2016

Sa lane la, fet lamizik dan kids r kids, pa ti parey kouma bann lane presedan.
Nou finn organiz li dan enn lot manier kot bann zanfan pou kapav al dekouver nouvo zafer kouma lamizik, linstriman, dimounn, kamarad.Nou finn gagn loner pou al fer sa selebrasion la dan sant ABAIM, ki li osi enn lorganizasion ki travay avek bann zanfan an zeneral pou eveil zot atraver lamizik e dan tou lezot laspe devlopman.

Photo 1

Avek boukou lasans, ena enn group ki appel ‘Soundtreck’ ki dan ABAIM an se moman, pou partaz zot bann konesans mizikal e osi eveil bann zanfan atraver lamizik. Group Soundtreck se enn fanfar ki sorti depi Lafrans e zot benevol pou al dan kat kwin lemond pou al partaz zot konesans. Erezman zot dan Moris an se moman pou partaz ek nou ek nou bann zanfan.

photo 2

Pou ki nou bann zanfan pa tro tousel, nou finn invit lekol maternel ki trouv dan lakour ABAIM pou vinn partisip dan sa gran levennman la ansam avek nou e zot finn aksepte avek plezir.

foto 4
Deroulman sa lazourne, nou finn komans par enn lakey avek zot tou, enn ti rafresisman e finn rant dan bann latelie deveil an sink group, kot tou zanfan inn bien partisipe.

foto 7
Biensir an dernie, Soundtreck inn fer enn konser kot tou lekol ki trouv dan lakour finn partisipe. Ti ena bann zanfan de tout laz, gardri, maternel, MITD ek bann zanfan depi lekol APEIM. Bann zanfan ti emerveye par sa bann linstriman ki ena premie fwa pe trouve.

foto 6
Ti enn bien zoli lexperyans. Finn gagn boukou remersiman depi tou dimounn ki’nn partisipe.
Pou zot gard enn zoli souvenir sa lazourne la, nou finn partaz bann ti kado souvenir ki bann zanfan mem inn fabrike e ABAIM finn donn tou zanfan ki’nn partisipe enn Liv Zoli Letan Pou Zanfan.

foto 5
Mo tenir a dir enn gran mersi a tou dimounn ki’nn ede pou fer sa lazourne la vinn enn sikse e mo swet zot tou enn bonn fet lamizik.

Esthel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code