Fet lamizik Flacq

Nou selebre Fet lamizik atraver lemond le 21 Zin. Sa fet la nou selebre li dan
bann lekol, kolez, liniversite, sant komersial ek sa zour la ena bann konser.


Dan gardri nou finn selebre sa fet la le 21 Zin. Bann zanfan finn bien kontan
pou danse, sante ek retrouv zot bann kamarad. Zot finn ratrap sa bann letan ki
zot pa ti pe vinn gardri la. Sa zour la bann zanfan inn zwe avek plizir linstriman
kouma jambe, ravann ek triang.


Bann zanfan ti fer enn montaz enn linstriman lamizik ki apel marakas. Zot finn
servi roulo tisiou ek lagrin lanti. Zot ti fer printing ledwa lor sa roulo la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code