Fet lindepandans dan Atelie di Savwar

Zedi 8 Mars bann zanfan Atelie di Savwar ti prepar enn ti spektak alokasion 50eme aniverser lindepandans Moris.

Presentation 1 ads 1

Bann zanfan inn bien prepare pou sa zour spesial la, zanfan inn bien ede dan dekorasion ansam avek zot bann animate

Presentation2 ads 2

Presentation 3 ads 3

Tou zanfan inn sant an-ker nou lim nasional, nou inn sant li an Angle e an Kreol.

Presentation4 ads 4

Diskour depi Kordinatris Atelie di Savwar Mme Patricia Ramjeet e enn zoli diskour depi M Direkter Alain Munean

Presentation 5ads 5

Zanfan Atelie di Savwar inn prepar enn ti spektak, ti ena enn ladans lor Sante Rouz Ble Zonn Ver. Enn Poem ki’nn lir par 2 tifi « ‘Lorizinn’, prepare par Mis Anne-Marie. Ti ena osi enn defile par bann garson ki fer spor avek M.Pran.

Presentation 6 ads 6

Presentation7 ads 7

 

An-dernie, enn ti demonstrasion Ravann, Sega Tipik e enn sega ki bann zanfan inn prepare.

Presentation8n ads 8

Presentation9 ads 9

Nou inn pas enn bon moman kot ti ena enn travay dekip. Donn to lame pran mo lame pou fer enn zoli zafer, pou zanfan benefisie sa zoli moman la.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code