Fet lindepandans dan gardri Kids r Kids

Nou ti fet lindepandans inn pas bien. Malgre nou bann zanfan tipti, zot inn bien partisipe. Zot finn mem pran ti letan pou ekout mesaz premie minis.
Dan zot zoli langaz zanfan, zot inn partisipe pou sant lim nasional ansam ek nou avek bravour e lazwa lor zot ti visaz. Sak zanfan ti ena zot ti baj devan zot avek kouler nou pavion.
Pou montre bann zanfan ki sa zour la li vreman enn zour spesial pou nou e kouma tradision pou enn laniverser, nou ti’nn fer enn ti gato ek kat kouler nou pavion Moris san bliye enn ti zi pou bwar lasante 49em laniverser lindepandans Moris ek 25 an Larepiblik.
Rouz, Ble, Zonn, Ver kouler nou pavion, bann zanfan inn bien kontan kan nou ti lev nou kadrikolor lao. Sa ti fer plezir pou get sa pe flote lao lao. Fierte ek lakontantman dan nou leker, nou les zot dekouver nou fet atraver bann ti foto…

Presentation1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code