Fet Nwel dan Kids R Kids

Sa lane la, tematik ti lor « les minions », kouler zonn ek ble. Tou dimounn ti dan sa kouler la.
Bann zanfan finn komans prepare ansam ek bann mis depi bien lontan, bann sante, danse, mim.
Sa zour la, ti ena enn gran lazwa dan leker bann zanfan e osi bann paran. Zot tou ti prezan. Nou finn fer nou bann aktivite e apre, nou finn akeir Bolom Nwel, pli zoli moman dan fet.
Bann zanfan finn gagn zot kado depi Bolom Nwel ki sorti depi larkansiel.
Mersi a zot tou ki finn kontribie pou touzour amenn enn sourir lor figir nou bann zanfan.
Mo les zot apresie enn-de ti foto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code