Fet Nwel ek fonksion ofisiel pou inn refer lapintir batiman.

Sa lane nou sponsor Rotary inn pintir nou gardri, tou an-kouler. Nou ti ena lekip Rotary ek misie komiser prizon kouma invite dan nou fet.
Sa zour dan kids R kids bann zanfan ti pe atann sa fet la avek inpasians. Zot ti bien exsite. Zot inn bien prepar zot pou akey bolom nwel, ki zot apel li bolom rouz.
Zot inn perform zot mim, sante ek danse dan lazwa,
Mo les zot gete kouma nou gardri inn vinn zoli ek lazwa nou bann zanfan pou akeir sa bolom rouz la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code