FET PARAN Sant-devey Mirabelles Flacq

Dan kad fet-de-mer pandan trwa semenn nou ti lor tematik My Family kot bann mis inn koz boukou lor lafami ek so linportans. Le 28 may nou inn selebre fet lafami ansam avek bann zanfan ek zot paran.
Kado seki nou’nn panse pou bann paran li relie a nou tem prisipal ‘clean and healthy planet’. Bann mis ek zanfan inn fer montaz enn zoli vas a fler avek kan ek zournal. Au program ti ena poem, santé, mimin ek mem danse par bann zanfan. Bann mis inn fer enn travay formidab. Nou pa bizin bliye nou mis rebecca ki’nn sant enn sante pou nou tou.
Mis rebecca avek ed nathalie inn prepar kolasion : enn zoli gato maspin ek dite pou nou bann invite. Tou bann paran ti’nn bien kontan kan zot inn trouv zot zanfan sante ek danse. Ti mem ena paran emosione. Zot tou inn pas enn moment agreab.

Presentation1 gato 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code