Fet printan 2021

Azordi le 10 Fevriye 2021, enn ti group zanfan nou lekol spesialize Ateliye di Savwar, alokazion fet printan, lane sinwa, finn ale fer vizit dan Port-Louis, China Town.
Lari dekore avek bann lantern rouz, dimounn plin e zot ki ti ankor pe fer shoping.
Ti ena gato kravat, sipek, gato lasir, gato zinzli ek plizier gato ankor. Nou ti trouv ousi roulo petar rouz, long sandal, bann tipti lanvlop rouz ki apel ‘foon pao’. Ti ena ousi bann tipti stati bef, ki sinboliz lane 2021. Tou sa bann zafer la vinn dorizinn Lazi, ti ape vande pou sa lokazion la pou fet larive nouvel an sinwa, fet printan.

Fatige promne, nou finn asiz dan lonbraz pou nou apresie enn ti gato kravat avan nou retourn lekol.
Zanfan rakonte ki zot finn emerveye par sa bann zoli dekorasion la. Zot finn bien kontan. Zanfan dir ki zot finn aprann
boukou lor sa fet la, ek dir ousi ki lane prosenn zot pou revini pou kapav aprann ankor lor sa kiltir la.

Dat: 10.02.21

Mersi
ADS-Manishka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code