FET PRITAN

Le 1er Fevryie nou bann konpatriot tradision Lasinn finn selebre fet printan sou sign lane Tig dilo, ‘TIGRE D’EAU’
Kouma pena lekol nou pa’nn fer aktivite avek nou bann zelev.
Me ansam tou staf nou finn travay bann dekorasion pou met lekol an-kondision pou sa fet-la.
Nou finn fer bann kreativite:
1. Dragon avek papie kot finn rasamble diferan dimansion ron.

2. Finn fer bann roulo petar avek zournal kot rapel travay resiklaz.

3. Lantenn avek papie kouler.
Nou osi gagn enn moman partaz depi Asistan Direkter ek enn nou koleg ki’nn ed nou al
dekouver zot kiltir.
Et biensir ti gato kravat e gato lasir ti orandevou.
Tou staf Atelie di savwar swet enn bonn ane tou bann morisien dan tradision Lasinn.

Animater ADS
Prisca Seevathean
Dat: 03.02.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code