FORMASION FAREI.

Zedi 20 Avril 2017 ,klib lagrikiltir atelie di savwar ti al dan enn formasion FAREI lor “STRAWBERRY PRODUCTION”.

Tematik sa session la ti lor kiltir frez. 5 zanfan depi ADS ti akonpagne par 2 adilt de 9h30-2h00 pm.
Lekip finn kit albion depi 7hr30 gramatin,zanfan ti aler ek ti bien kontan pou al laba.
Premie parti sa sesion la tifer lor bann bienfe safri la,enaousi bann valer nitritif.

Presentation1 farei 1Konsomasion frez li osi bon pou bann diabetik.donk li kapav konsidere ousi kouma enn plant medisinal. Ena dimoun servi sa frila,frot lor ledan avan fer brosaz ek dantifris.ledan vinn pli blan.

Presentation2 farei 2

Kiltir frez li delika me li file asevit.sa premie tifler blan ki sorti la,nou bizin kas li.sa pou permet lot Fler pous vit ek plant grandi ,apre komans gayn fri.
Nou kapav kiltiv plan frez dan po an vertikal pou anpes fri la poz lor later.ou bien an orizontal danbann tiyo.sa plant la li pous pli bien dan bann rezion imid. Mem dan lapay koko nou kapav plante ,gard lapay la imid.
Dan later direkteman nou travay later la,apre fer bann platband ek nou met nou bann tiplant.touotour nou met plastik ou enn latwal,kan bann frez pou pare.sa pou anpes fri la poz lor later,gayn bebet.Bizin ousi fer atansion kourpa.nou bizin netoy nou bann plant.tir bann fey sek,koulermaron. Ase vit plant pou file el nou regagn bann tiplant.

Mo finn Partaz sa ti konesans la avek zot,mo espere zot interese pou kiltiv frez pou zot prop Konsomasion.

Enn barket pe vann 75 roupi dan bazar.

Patricia Ramjeet Dat:02.Me.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code