Formasion lamizik

Tou bann staff dan bann diferan sekter Terre de Paix, finn gagn lokazion pou zwenn pou enn formasion lamizik ki finn dire pandan 2 zour. Formasion ti anime par nou profeser Elvis Heroseau. Pou komanse, nou finn fer bann lexersis lavwa, lexersis la gamme Do. Nou finn osi fer diferans ant enn ton ek demi ton. Apre nou finn aprann zwe piano, klasifie bann lavwa. Tou seki nou finn aprann, nou finn pratik zot lor bann sante.
Apre tou sa bann lexersis la, nou finn kapav sant lor tonalite ek bann ritm. Lazwa ek labonn-imer ti bien prezan atraver bann zwe ek bann aktivite ki ti ena. Resilta nou travay: nou finn resi konpoz enn sante ansam, sante ki nou sir zot pou gagn lokazion pou dekouver plitar.

formasion lamisik

3 thoughts on “Formasion lamizik

  1. Esthel

    Ah wi formasion ti bien interesan. mo finn bien kontan kan monn zwe clavier, ti touletan mo rev pou aprann zwe , sa formasion la finn fer mwa gagn enn plus. Merci bokou. 🙂

    Reply
  2. Maritza Edouard

    Formasion lamisik bien interesan, pa ti kone si ena bokou kitsoz pou aprann dan lamisik, personelman monn trouv dimounn ki koz bien dousman, pa tann zot mem, dan sa kour la mo kapav dir ki zot lavwa inn sorti , bien bien for, monn aprann kitsoz, et ti bien amusan.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code