Formasion lor AI e ChatGPT pou bann kordinater/tris

Sa sesion-la finn anime par Malcom, trezorye Terre de Paix e ki finn port li volonter pou partaz so konesans e osi permet tou bann kordinater anrisir zot konesans lor sa topik-la. Malcom finn met nou alez pou partaz ek nou prosin premie dabor lor nou konesans lor AI e ChatGPT avan so bann explikasion. Ti ena bann lesanz ase interesan kot ena ti bien alez ek topik-la. Ena pa ti konn ditou e ena ti ena enn ti konesans ladan. Li vre ki nou pa kapav anpes levolision e devlopman lintelizans imin premie dabor pe kontribie enormeman pou lavansman. Dapre bann invansion teknolozi ek masinn, imin pe fer mwin zefor e sa sertenman pe fasilit zot bann latas e travay. De lot kote, ena enn kote bien bayas e bann konsekans AI e ChatGPT kapav manifeste kouma perdi lanplwa, imin vinn plis pares e mank kreativite, depandans lor masinn e teknolozi e met dekote bann valer e lansegnman fondamantal ki bann lene finn ansegn nou. A-lonterm, teknolozi e masinn pou pran enn gran lanpler e kontrol bokou zafer kouma lizinn e ninport ki sekter kot pe minimiz imin pou fer kitsoz par zot mem.

Li vre ki Al e ChatGPT kapav fasilit lavi bann konpagni, lizinn e imin me sirtou plis bann kapitalis pou lavansman lekonomi e devlopman. Me ena osi bann lefe ase drastik ki kapav detrimantal lor kalite devi bann dimounn. Dan nou refleksion e manier azir, bizin ena enn balans e bizin konn met limit.

Tou bann kordinater finn bien apresie sesion par Malcom. Zot tou finn gagn enn bagaz e anrisir zot konesans lor AI e ChatGPT. Zot tou finn partaz zot lexperyans e donn zot pwindevi lor manier ki zot pou kapav osi itiliz sa bann aplikasion-la dan zot lavantaz dan travay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code