Formasion lor danze ladrog sintetik

Vandredi 3 Out social rezidans ti’nn prepar enn zoli sesion formasion lor ladrog sintetik avek bann adolesan ki dan nou striktir rezidansiel.
Nou finn trouve ki li enn size bien inportan pou aborde avek nou bann zenn, sirtou ki bokou parmi zot al kolez e mem dan bann staz andeor. Li enn manier pou aprann nou bann zanfan dir non a bann zafer ki pa bon pou nou bien-et.
Nou finn komanse par poz bann zenn kestion lor konpreansion ladrog sintetik. Zot fi’nn donn nou plizir definision e finn mem donn bann zoli explikasion.
Apre nou finn al pli lwin par poz kestion lor so fabrikasion e osi so bann konsekans kan konsom sa bann pwazon-la. Nou kapav dir zot ki bann zanfan bien reseptif e informe, me pa pou sa ki nou finn limit nou a seki zot deza okouran.
Bann kestion finn vinn pli interesan kan zanfan finn komans fer temwaniaz ziska ki pwin enn fami kapav soufer lakoz ladrog. Zot dir sa fer krim e bokou lezot dega pou lasosiete.
Bann adolesan dan rezidans dir non a ladrog pou pa detrir enn lavi e enn fami.
Nou felisit bann zanfan pou zot zoli partisipasion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code