Formasion lor household pou sekter rezidansiel

Finn ena enn formasion le 26 Fevriye 2020 ek enn memb ladministrasion finn explik bann ankadran ek responsab dan sekter rezidansiel kuma zer household ek voucher ki zot gagne pou aste komision. Avan tou, bizin fer enn meni list avek partisipasion zanfan ek ankadran ansam e lerla pou kone ki pou met dan lalis komision. Meni list bizin par mwa ek bizin ena enn repa konple. Finn met an disposision sertin kaye kouma kaye lalis komision, rekap ki konsern zis depans kouma food & provision, lwazir (sorti kouma aktivite, zis, gato ek laniverser), transpor (par exanp kan bizin al lopital ou lekol), linz, dipin, fri & legim e depans divers (bann lezot item).
Par Brian Ladouceur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code